เรื่องของการกางมุ้ง กันแมลง และการระบายความร้อน อากาศ

………not finish…..

Cr.อ.ภัทรชัย

การกางมุ้ง ตาห่าง แมลงก็เข้า
กางถี่แมลงก็เข้า วันนี้เรากางมุ้งกันยุงนะคับ
ไม่ได้กางมุ้งกันแมลงหมด ได้บ้าง

การกางมุ้งยิ่งถี่ ก็ยิ่งทำให้ลมไม่เข้า
ก็คือโรงอบกลัวยตากดีๆนี่เอง
กันแมลงได้บ้างครับ
ดังนั้นปัญหาของมุ้งคือกักความร้อนไม่ให้ระบายออกไปคับ
เราเอาพัดลมเข้าไปติดใน รร
ก็เท่ากับ พัดความร้อนไปทางโน้นที ทางนี้ที ก็คือความร้อนก็วนอยู่ในนั้นนั่นเอง ไม่ได้ไปไหน
อีกทั้ง ความร้อนที่ค่อยๆสะสม เพิ่มขึ้นเรืีอยๆ
สุดท้ายอยู่กันไม่ได้ ทั้งพืชทั้งคน

การจะเอาความรัอนออกไปต้องเอาพัดลมดูดอากาศออกไป
เราดูดอากาศ ออกทางช่องพัดลม
แล้วอากาศเข้า ชอ่งไหนคับ
ก็คงต้องเจาะช่องให้อากาศเข้า
แต่ว่า มุ้งก็มีช่องเหมือนกัน แม้ว่าจะเล็ก
ดังนั้นเมืีอมีช่องอากาศเข้าได้ หลายจุด เราจึงไม่สามารถ ควบคุม กระแสการไหลของอากาศได้
เพราะกระแสไหล เข้ามาทุกทิศทุกทาง
แต่เบามาก ถ้าภาษาช่าง เรียกว่า ความเร็วลม
ความเร็วลมน้อย ความร้อนก็ไหลออกไปช้า
เมื่อไหลช้า ก็เหมือนไม่ไหล เมื่อไม่ไหลก็คงร้อนเหมือนเดิม
ดังนั้น คำว่า “ก็ระบายอากาศ” ซิ คือ คำตอบของคนที่ ไม่รู้เรื่องอะไรเลย

This site is registered on wpml.org as a development site.