ต้นทุนปลูกกัญชง

Cr.คุณวิฑูร

หลักการคิดผลตอบแทนกัญชงต่อต้นต่อฤดูกาล

(ที่ว่าโรงเรือนราคาเท่าไร? บอกอะไรเรา?)
-คิดต้นทุนโรงเรือนรวมงานระบบที่เป็นต้นทุนคงที่
-คิดราคาจาก ตร ม ของพื้นที่ก่อสร้างที่ควรจะเป็น
-พื้นที่ก่อสร้างมากย่อมปลูกได้ผลผลิตต่อต้นมาก

-จากนั้นให้หาตัวเลขต้นทุนคงที่ต่อต้นต่อฤดูกาล
-โดยหารต้นทุนคงที่ด้วยหกหรือแปด(สามหรือสี่ปีๆละสองฤดูกาล)
-จนหาต้นทุนคงที่ต่อต้นตามจริงออกมาได้

-จากนั้นให้กำหนดต้นทุนผันแปรต่อต้นต่อฤดูกาล
เช่น น้ำ ปุ๋ย ยากำจัดศัตรูพืช และอื่นๆ
-จนหาต้นทุนผันแปรต่อต้นออกมาได้

-จากนั้นให้ใช้ราคาถัวเฉลี่ยราคาขายล่วงหน้าต่อปี
-หักลบจนกระทั่งตัวเลขกำไรเป็นบวกหรือขาดทุนเป็นลบ

-อย่าลืมคิดค่าเสียโอกาสหรือความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
-อย่าลืมคิดค่าซากโรงเรือนหรือวัสดุในปีสุดท้ายมาเป็นรายได้ต่อปี
-ทั้งคำนึงถึงการแข่งขันของคู่แข่งทั้งราคาขึ้นลงของดีมานด์ซัพพลาย

-จากนั้นจึงได้คำตอบที่คาดการณ์ได้ว่า ROI หรือ IRR คืออะไร?
เพื่อตัดสินใจว่า จะก้าวสู่ธุรกิจกัญชงหรือไม่?

อนาคตอยู่ที่นักลงทุนเป็นผู้ตัดสินใจ!
หลายคนประสบความสำเร็จเพราะสามารถไม่ใช่โชคช่วย
หลายคนที่ไม่ประสบผลสำเร็จเพราะก้าวไปแบบไม่สมบูรณ์

จึงว่า Knowledge is Power! ก่อนจะถึง Wealth is Success!

Cr.nvitoon

This site is registered on wpml.org as a development site.