การปักชำกิ่งกัญชง

กัญชงเพาะได้จากเมล็ด แต่ถ้าทำกิ่งชำจะอายุเท่าต้นแม่ เวลาออกดอกก็ออกดอกเลยพร้อมกัน

การนำมาโคลน (cloned)หรือ ทำกิ่งชำได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ เพราะต้นโคลนมีนาฬิกาชีวิต (time clock) เดียวกับต้นแม่ ออกดอกพร้อมกัน ตายพร้อมกัน

ภาพข้างต้น ~ ต้นแม่ ออโต้ กับ กิ่งออโต้ / ออกดอกพร้อมกัน

 

กัญชงเป็นพืชล้มลุก ออกดอก ผสมเป็นเมล็ด แล้วค่อยตายลง หากพืชออโต้ถูกริดดอก ก็เข้าวัยชราหมดอายุแล้ว (senescence)

เมล็ดที่ปลูก ปลูกเอาช่อดอก ต้องไม่มีตัวผู้มาผสมแม้แต่น้อย ต้องเป็นเมล็ดเพศเมียทั้งหมด

แต่ถ้าปลูกเอาเมล็ดต้องหาตัวผู้มาผสมเพื่อเพาะเมล็ดเท่านั้น

Cr.วิฑูร เนติวิวัฒน์

This site is registered on wpml.org as a development site.