ต่ออายุสมาชิก 1 ปี(อายุตั้งแต่ 20 ปี)

300.00฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

ถ้าท่านเป็นสมาชิกสมาคมแบบรายปี

ครบกำหนด 1 ปี ท่านต้องชำระเงินค่าสมาชิก แล้วส่งหลักฐานโอนเงินมาที่เจ้าหน้าที่

ทางเจ้าหน้าที่จะดำเนินการต่ออายุสมาชิกอีก 1 ปีให้