การปลูกกัญชา พันธ์ุ Charlotte Angel

Cr.อ.วิฑูร

.

.

กัญชาที่อภัยภูเบศรพูดถึงข้างต้น คือ พันธ์ุ Charlotte Angel ที่มีค่า THC 0.7% และ CBD 15% ก็คือกัญชง นั่นเอง!!! มีที่มาจากประเทศเนเธอร์แลนด์ ที่ปลูกกลางแจ้ง เพิ่มแสง ไม่มีปัญหาเรื่องออกดอก

ขอให้ทุกคนอ่านเพื่อเป็นข้อมูลที่ดี และได้เตรียมตัวปลูกเมล็ดพันธ์ุต่างประเทศกัน!

ส่วนเรื่องแมลงศัตรูพืชในไทยไม่ว่าชนิดใด ให้เน้นป้องกันแบบอภัยภูเบศร ไม่เป็นอุปสรรคแต่อย่างใด!

This site is registered on wpml.org as a development site.