CBD-สหประชาชาติ

CBD-สหประชาชาติ

ข่าวด่วน !

Hemp TODAY

ข่าววันที่ 2 ธันวาคม 2563

 

(คำแปลโดยสังเขป)

 

การลงคะแนนครั้งประวัติศาสตร์ โดย คณะกรรมาธิการยาเสพติดแห่งสหประชาชาติ (CND) ได้ลงมติครั้งใหม่ด้วยการจัดประเภทกัญชาและยางกัญชา (cannabis and cannabis resin) จากประเภท 4 ของอนุสัญญาเดี่ยว ปี ค.ศ. 1961 ฯ {ตามข้อเสนอแนะขององค์การอนามัยโลก (WHO) ที่ชี้ถึงคุณค่าทางการแพทย์} ไปอยู่ในประเภท 1 อันจะยังผลให้เกิดการแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบของทุกชาติ ที่จะก่อให้เกิดการลงทุนและงานวิจัยขึ้นอย่างรวดเร็ว

 

(หมายเหตุ-ผู้แปล : การจัดลำดับประเภทความรุนแรงยาเสพติดของสหประชาชาติจะกลับกันกับของประเทศไทย ที่จัดให้ประเภท 1 รุนแรงที่สุด เช่น เฮโรอีน ฯ ; ประเภท 2 รองลงมา เช่น มอร์ฟีน ฯ ; และ ประเภท 5 เช่น กัญชา ฯ )

 

ทั้งคณะกรรมาธิการยังได้ปฏิเสธข้อเสนอแนะที่หนึ่งของ WHO ที่จะให้ CBD เข้าไปปรากฎอยู่ในหัวข้อเชิงอรรถยกเว้น (exempting footnote) ด้วยคะแนนเสียงคัดค้าน 28 ; เห็นด้วย 23 ; งดออกเสียง 2

ด้วยข้อสันนิษฐาน (presumption) ที่ว่า “สิ่งใดก็ตามจะไม่ถูกควบคุม หากไม่เคยมีการบัญญัติมาก่อนให้ถูกควบคุมอย่างชัดแจ้ง”

 

(หมายเหตุ-ผู้แปล : หมายถึง CBD ไม่เคยมีการบัญญัติให้ถูกควบคุมโดย UN มาก่อน แล้วจะให้เข้ามาควบคุมไม่ได้)

 

อีกทั้งคณะกรรมาธิการยังได้ปฏิเสธข้อเสนอแนะที่สองของ WHO ที่เสนอให้แทนคำว่า “สารสกัดกัญชาและทิงเจอร์” (cannabis extracts and tinctures) {ดังปรากฎในอนุสัญญาเดี่ยว ปี ค.ศ. 1961 ฯ} ด้วยการใช้ คำว่า “สิ่งปรุงแต่งกัญชา” (cannabis preparations) ด้วยคะแนนเสียงคัดค้าน 27 ; เห็นด้วย 24 ; งดออกเสียง 2

 

 

*แก้ไขข่าวด่วน Hemp TODAY

(ข่าวใหม่แก้ไขข่าวเดิม)

ข่าววันที่ 2 ธันวาคม 2563

 

ข่าวใหม่ว่า

 

อีกทั้งคณะกรรมาธิการยังได้ลงมติข้อเสนอแนะที่สองของ WHO ที่เสนอให้แทนคำว่า “สารสกัดกัญชาและทิงเจอร์” (cannabis extracts and tinctures) {ดังปรากฎในอนุสัญญาเดี่ยว ปี ค.ศ. 1961 ฯ} ด้วยคำว่า “ สิ่งปรุงกัญชา” (cannabis preparations) ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 27 ; คัดค้าน 25 ; งดออกเสียง 1 เพื่อให้มีผลต่อ CBD ในทางบวกจากการใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายขึ้น

 

 

 

วรา นครินทร์

3 ธันวาคม 2563

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

This site is registered on wpml.org as a development site.