ข้อบ่งใช้ทางการแพทย์แผนไทย

แนะนำปรึกษาแพทย์แผนไทย

1) เป็นผู้ป่วยที่มีอาการหรือเป็นโรคที่มีเกณฑ์ตามแนวเวชปฏิบัติการ ปรุงผสมและน้ำมันกัญชาทางการแพทย์แผนไทย ดังนี้

1.1) ยาศุขไสยาศน์: ช่วยให้นอนหลับ เจริญอาหาร

1.2) ยาทำลายพระสุเมรุ

1.3) ยาทัพยาธิคุณ

1.4) ยาไฟอาวุธ

1.5) ยาแก้สัณฑฆาตกร่อนแห้ง

1.6 ) ยาอัคคินีวคณะ

1.7) ยาแก้ลมเนาวนารีวาโย

1.8) ยาแก้ลมขึ้นเบื้องสูง

1.9) ยาแก้นอนไม่หลับ/แก้ไข้ผอมเหลือง

1.10) ยาอัมฤตย์โอสถ

1.11) ยาอไภยสาลี

1.12 ยาแก้ลมแก้เส้น

1.13) ยาไพสาลี

1.14) ยาทาริดสีดวงทวารหนักและโรคผิวหนัง

1.1 5) ยาน้ำมันสนั่นไตรภพ

1.16) ยาแก้โรคจิต

1.17 ยาน้ำมันกัญชา (ตำรับหมอเดชา) 10 ml

1.18 ยาน้ำมันกัญชาทั้ง 5 (สูตรรับประทาน) อภัยภูเบศร 5 ml

1.19) ยาน้ำมันกัญชาทั้ง 5 (สูตรใช้ภายนอก) อภัยภูเบศร 30 ml

2)ภาวะที่แพทย์/แพทย์แผนไทย/แพทย์แผนไทยประยุกต์ เห็นสมควรได้รับการรักษาด้วยตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมและน้ำมันกัญชาทางการแพทย์แผนไทย

3) ผู้ป่วยมีสัญญาณชีพและอาการทางคลินิกคงที่ (vital signs stable & clinically stable)

4)มีการรับรู้และสติสัมปชัญญะดี สามารถสื่อความหมายได้เข้าใจ

 

 

This site is registered on wpml.org as a development site.