ความรู้เกี่ยวกับแสง ความร้อน และการสังเคราะห์แสง

Cr.คุณวิฑูร

 • ความร้อนกับแสงต่างเป็นพลังงาน มักมาด้วยกันแต่ไม่จำเป็น
  ต่างเปลี่ยนแปลงกันไปมาได้ตามกฎอนุรักษ์สสารและพลังงาน
 • ความร้อนฆ่าเชื้อโรค หรือ เร่งปฏิกิริยาต่างๆได้ในขบวนการเปลี่ยนแปลง
  คำตอบที่ถามมา…
  มีทั้งประโยชน์และโทษ
  ประโยชน์ตามที่อธิบายมา
  โทษคือมากเกินไป เข้าทำลายเซลล์
  ส่วน Photosynthesis คือการสังเคราะห์แสง
  ไม่ใช่ สังเคราะห์ความร้อน!

 

 • 1 โฟตอน (“photon”ไม่ใช่ proton) ใช้เรียก อนุภาคของแสง ที่มีพลังงาน 1 ควอนตัม (Quantum)
  จากความเข้าใจของไอน์สไตน์ ที่อธิบายว่า แสงเป็นก้อนพลังงานที่เรียกว่า โฟตอน ที่เคลื่อนที่ทีละ ควอนตัม (discrete quantities of energy) ด้วยความเร็วเท่ากับแสง

 

Cr.คุณภัทรชัย

 • รูปบน ตือ spectrum ของแสง อาทิตย ให้ความเข้มแสงเต็ม visible spectrum คือ  สีที่ตามองเห็นได้
 • ส่วนภาพที่ 2’คือ spectrum ที่ คลอโรฟิว B ใช้ในการสังเคาระห์แสง
 • ในรูปแรก พบ ว่า ค่า ppfd สูงมาก ใช้เปนพลังงานในการสังเคราะแสง
  เรียกว่า full spectrum
 • ส่วนภาพ 2 เปนspectrum ที่พืชต้องการ ( หาก assume ว่า คลอโรฟิล b คือสารที่พืชใช้ในการสังเคาะห์แสง) แต่ค่า ppfd ต่ำ ค่าphoton bที่ได้รับก็ต่ำ แม้ spectrum จะได้(เพื่อการประหยัดพลังงานไฟฟ้า) แต่ ppfd น้อย พืชก็ไม่โต และตายได้
 • เมื่อเราใช้หน่วยแสงที่ิเปน ppfd แล้ว ต้องเลิกคุยเรื่อง lux เพราะ lux เปนหน่วยแสดงความสว่าง เดิมเรียกว่า candle แค่ตาเรามองเห็นซึ่งไม่เกี่ยวกับพลังงานที่ให้กับพืช แม้ว่าจะสามารถ แปลงค่า ppfd เปน lux ได้แต่ก็ไม่สามารถเอามาคิดหรือ ทดแทนกันได้ ทั้งด้านความหมายและการเอาไปใช้จิง เพื่อประโยชน ในการปลูกพืช
 • ในเบื้องต้นที่เข้ามาทำเรื่องการปลูกพืช อาจจะอนุโลมกันคุยกันิทำความเข้าใจเรื่องแสงในหน่วย lux ได้ เพราะแรก ๆ สามารถสื่อให้ทุกคนเข้าใจเหมือนๆกันได้ แต่พอลงลึกๆ คุยกันในรายละเอียด ต้องใช้ ppfd และ spectrum แล้วครับ , lux ไม่ได้ให้ค่า spectrum ซึ่งเปนตัวตัดสินการสิ้นเปลืองพลังงาน โดยเฉพาะการปลูกโดย ใช้ led
 • หาก ปลูกภายใต้แสง อาทิตย ก็ไม่ต้องคุยเรื่อง แสง เพราะ ดวงอาทิตย์ ให้ full spectrum และ wave length อื่นด้วย รวมทั้ง uv ir gramma และอื่นๆด้วยการ screen เอา wave lenght อื่นๆ ออกจาก แสงอาทิตย์ แม้จะเป็นไปได้ยาก

 • เราได้ full spectrum อยู่แล้ว พืชเองก็ดูเหมือนว่าจะชอบ full spectrum เสียด้วย ไม่เหมือนประเทศนอก ที่เค้าไม่มี full spectrum จึงมีงานออกมาเพื่อคัดเลือกspectrum ที่พืชต้องการ เพื่อความประหยัด พลังงานไฟฟ้านั่นเอง

 • ดังนั้นเรื่องบางอย่าง เราแต่รู้ แต่ไม่ต้องสนใจบ้างก็ได้ไม่ใช่ว่าจะต้องรู้ทุกเรื่อง หรือใช้ทุกอย่างที่ฝรั่งมันเอาออกมาให้อ่านแล้วไปปรับตามฝรั่งเสียหมด เราก็รู้กันว่า พืชเขียวที่ปลูกกันอยู่ชอบ สภาพภูมิ ปท ภูมิ อากาศที่มีอยู่ในปท เปนทุนอยู่แล้ว ไปดูเรื่องปุ๋ย เรืองแมลงกันเลยดีกว่าครับ

 

 

This site is registered on wpml.org as a development site.