ต้นกล้าและการย้ายกระถางเพาะต้นกล้า

Cr.อ.ฉัตร#หนุ่ม

อาจแบ่งคาบเวลาได้ว่า ต้นกล้า 3 ช่วง

--ช่วงที่ 1

แสงสว่างพอดี มีการสะท้อนสีฯ บริเวณเอมบริโอ เป็นมันวาว

 

--ช่วงที่ 2   ไม่มีความร้อน ไม่มีกลิ่น ไม่มีหนอน ร่วนซุย

ความร้อน = ต้นพืชฯตาย

กลิ่น = ปุ๋ยเน่า

หนอน = แมลง ทั้งสามสิ่งนี้

ต้นกล้าฯ อ่อนๆ รับไม่ไหวหรอกครับ

อาจารย์ท่านเคยกล่าวใว้ว่า " ตันกล้า เป็นพืชฯ ที่หัวร้อน ตีนเย็น"

 

--ช่วงที่ 3 ดูราก ช่วงเตรียมย้ายกระถาง

 

Cr.อ.ฉัตร#หนุ่ม

 ให้พิจารณารากของต้นกล้าเป็นสำคัญ

เมื่อมีรากงอกออกมาบริเวณโคน เป็นแถวแนวดิ่ง ๒ แถวความสูงด้านละ ประมาณ ๑ ซม.

ก็เป็นสัญญาณบงชี้อีกอย่างหนึ่งแสดงว่า ถึงเวลาแล้ว

การย้ายกระถางล่าช้ามีผลให้พืชฯ ชะงักการเจริญเติบโตช่วงหนึ่ง อีกประการ

 

 

Cr.อ.วิฑูร

กัญชงเปลี่ยนที่อยู่…
เริ่มจากการเพาะเมล็ดพันธ์ุที่รากแก้วงอกแล้ว
มาอยู่ในถาดสร้างราก สร้างต้นกล้า
แล้วย้ายต้นกล้ามาสร้างลำต้น สร้างกิ่ง ใบจนโต
แล้วย้ายมาสร้างใบ สร้างดอก จนเก็บเกี่ยว
รวมสามครั้ง!
ไม่ย้ายบ้านกันบ่อย พืชจะปรับตัวไม่ทัน!

This site is registered on wpml.org as a development site.