เกี่ยวกับออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์

Cr.อ.วิฑูร

พืชสร้างอาหาร เวลาที่มีแสงแดดหรือแสงเทียมเพียงพอ
พืชหายใจตลอดเวลา เพื่อให้เกิดพลังงานเติบโต
เวลาพืชสร้างอาหารก็สะสมอาหาร ไม่ใช่เรื่องการเติบโต

ในระบบปิด…

เราเพิ่ม CO2 เพื่อให้พืชสร้างอาหารเมื่อมีแสงได้มากขึ้น
เมื่อมีอาหารมาก พืชก็เปลี่ยนเป็นพลังงานทำให้เซลล์เติบโตเร็ว
หากล้นเกินมีแต่ CO2 พืชคงหายใจยากขึ้น ไม่ดีแต่คงไม่ตาย!

เพราะเวลาพืชสร้างอาหารใช้ CO2 ก็คาย O2 ออกมาด้วย
พืชก็ใช้ O2 นี้กลับมาร่วมกับ O2ในอากาศเพื่อหายใจ
เมื่อหายใจ สร้างพลังงาน ก็คาย CO2 ออกมาอีก
วนไปวนมา!

จึงให้ระบบสมดุลมากที่สุด เกินไปก็กลับมาสร้างปัญหาใหม่ขึ้น
ห้องวิจัยจึงมีเครื่องวัดค่าต่างๆที่อ้างอิงตัวเลขที่เหมาะสม
เพื่อหาค่าร่วมกับปัจจัยอื่นๆที่พืชเจริญเติบโตดีที่สุด!

.

Cr.อ.ภัทรชัย

คาร์บอนไดออกไซด์มีผลต่อทั้งคนและแมลง ถ้าใช้คาร์บอนไดออกไซต์ที่สูงช่วยกำจัดแมลงต้องระวังคนด้วย

This site is registered on wpml.org as a development site.