การปลูกแบบ out door

  • …………………..
  • ถ้าเป็นพันธุ์โฟโต้(photo) แสงจะมีผลอย่างมากเกึ่ยวกับการออกดอกของกัญชงครับ นี้เป็นเหตุผลที่การปลูกเอาดอกแบบ outdoor ทำได้เพียงหนึ่งรอบต่อปี…แต่ข้อดีของการปลูกนอกอาคารหรือout door คือ ได้ต้นทุนต่ำถ้าใช้แสงธรรมชาติได้ตรงกับรอบการปลูก ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในความรู้เกี่ยวกับแสง(คลิกตรงนี้)
  • ถ้าปลูกเอาดอกไม่ได้ เดือนที่เหลือโรงเรือนก็ว่างเปล่าไม่ได้ใช้
    ปกติ เราปลูกพืชออโต้สลับกัน เช่น ปลูกข้าวนาปี/นาปรัง คนละพันธ์ุ
  • ปลูกกลางแจ้ง แบบลงกระถาง หรือ แบบลงดินโดยตรง Cr.อ.ฉัตร#หนุ่ม

-ต้องดูแลต่างกัน ในกระถางนั้น อาจจะยากกว่า แต่สามรถควบคุมสารอาหารได้ดีกว่า
-จากการสังเกตุ ต้นใม้ที่อยู่ในกระถางดินเผา นั้นเขียวชะอุ่ม อยู่ตลอด เพาะกระถางมีความเย็นเมื่อมีน้ำหล่อเลี้ยงและไม่เหมือนกับกระถางพลาสติกมีความร้อน สังเกตุรากของพืชในกระถาง จะอยู่ที่ผิวเป็นคล้ายเกราะ ซึ่งรากเหล่านั้นต้องสัมพัสความร้อนจากกระถ่างไปด้วยครับ
-และน่าจะมีผลกับต้นใม้ไปด้วย ครับ หากลืมหรือว่าละเลย
-ที่สำคัญ กระถางดินเผา สามารถปรับภูมิทัศน์ ของบริเวณ บ้านไปพร้อมกันครับ ดูสวยงามตาครับ การดูแลต้นไม้จะง่ายเมื่ออยู่ใกล้มือเรา เมื่ออยู่ใกล้ๆกับเรา เราจะเริ่มสังเกตุเขาได้ตลอด แค่เดินผ่านก็มองเห็นอะไรเกิดขึ้นบ้างครับ แต่หากเราศึกษาดีๆแบบมาถูกทางแล้ว เราจะรู้ว่า “อะไรจะเกิด ดับ” นะครับ สามารถแก้ปัญหาเชิงป้องกัน ได้ครับ
ในทัศนะ ของกระผม ขอบคุณ

  • ปลูกลงดิน หรือ ในเข่ง อย่างไหนได้ผลผลิตดีกว่ากัน

-อยู่ที่เก้าตัวแปร ทั้งบนดิน (ส่วนลำต้น) และ ใต้ดิน (ส่วนราก)
-ฝังดินในดินกับในเข่งไม่แตกต่างกันหากเก้าตัวแปรเหมือนกัน

*บนดิน (ส่วนลำต้น) มี

อุณหภูมิ

ความชื้น

คาร์บอนไดออกไซด์

ลม

*ใต้ดิน (ส่วนราก) มี

อุณหภูมิราก

ปุ๋ย

ออกซิเจน (จึงมีไส้เดือนช่วยพรวนดิน)

น้ำ

* แสงอาทิตย์

……..(ต่างหาก เมล็ดพันธ์ุ แมลง)……………
……..ผมกำลังเขียนบทความเรื่องนี้อยู่ครับ จะได้ส่งมาให้อ่านกันสนุกๆ…………..Cr.คุณวิฑูร เนติวิวัฒน์

This site is registered on wpml.org as a development site.