ต่ออายุสมาชิก 1 ปี (เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี)

200.00฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

ถ้าท่านเป็นสมาชิกสมาคมแบบรายปี

ครบกำหนด 1 ปี ท่านต้องชำระเงินค่าสมาชิก แล้วส่งหลักฐานโอนเงินมาที่เจ้าหน้าที่

ทางเจ้าหน้าที่จะดำเนินการต่ออายุสมาชิกอีก 1 ปีให้