กัญชง กัญชา

กัญชง กัญชา

กัญชง กัญชา

: คุณประโยชน์ที่มากกว่าความไร้ประโยชน์

: เศรษฐกิจมากกว่าสูญเปล่า

 

แต่เดิมผลผลิตสำคัญของกัญชง คือ เส้นใยและเมล็ด (fibre and seed/grain) เท่านั้น เพื่อนำมาทำเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม อาหาร และอาหารสัตว์ ฯลฯ ที่นับว่ามีคุณค่าและมีมูลค่าซื้อขายสูงทางการตลาด ทั้งนี้นับตั้งแต่การค้นพบสารประกอบเคมี ที่เรียกว่า CBD (Cannabidiol), THC (Tetrahydrocannabinol) หรืออื่นๆ ที่เรียกว่า กลุ่มสารไฟโตแคนนาบินอยส์

(Phytocannabinoids) กว่าหนึ่งร้อยชนิด ในปี ค.ศ. 1963 (พ.ศ. ๒๕๐๖) และ ค.ศ. 1964 (พ.ศ. ๒๕๐๗) โดย ราฟาเอล มีชูแลม (Rafael Mechoulam) นักวิทยาศาสตร์ชาวอิสราเอล เป็นต้นมา ทั้งเมื่อผนวกกับ การพัฒนากล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน (electron microscope) ที่มีความละเอียดมองเห็นขนาดอนุภาคจิ๋วได้ถึง ๐.๑ ไมครอน (ไมครอน เท่ากับ หนึ่งส่วนในล้านเมตร) กับ การพัฒนาการแพทย์ เภสัชวิทยา ฯลฯ ในวิชาประสาทวิทยา (Neuroscience) ที่ศึกษา โรคภัยไข้เจ็บ การรักษาโรค ระบบภูมิคุ้มกัน (Immune System) และ วิทยาศาสตร์เทคนิคการแพทย์ (Medical Laboratory Science) หรือสาขาวิทยาการอื่นๆ สาร CBD ที่ได้จากการสกัดจากกัญชง โดยเฉพาะใน ใบยอด ช่อดอก ดอก ที่เป็นสารประกอบที่พบในกัญชง และไม่มีฤทธิ์ทำให้เคลิบเคลิ้มมึนเมาและมีปฏิสัมพันธ์กับระบบเอ็นโดแคนนาบินอยส์  (Endocannabinoid System) ซึ่งเป็นระบบที่รักษาดุลยภาพของร่างกาย (Homeostasis) หรือความสมดุลในร่างกาย โดยสาร CBD ทำงานร่วมกันกับสารประกอบทางเคมีอื่นๆที่ปรากฏอยู่ใน “แถบลำดับ” สารเคมีของมัน (Spectrum) อันเกิดผลการรักษาทางการแพทย์และการช่วยสร้างเสริมภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกาย (ที่อาจจะบกพร่องไป)ในลักษณะ “ผลลัพธ์รวมศูนย์” (Entourage Effect) อย่างพหุคูณนั่นเอง

สาร Tetrahydrocannabinol (THC) หรือ Delta-9-Tetrahydrocannabinol

และ สาร Cannabidiol (CBD)

 

 

 

 

​จากงานวิจัยต่างๆพบว่า สารประกอบทั้ง ๒ ชนิดมีประโยชน์หากนำมาใช้ให้ถูกต้อง ในประเทศไทยกัญชง (Hemp) ในส่วนของดอกและใบแห้งมีสาร THC ไม่เกินร้อยละ ๑.๐ ซึ่งเป็นปริมาณที่ไม่สามารถทำให้ผู้บริโภคเกิดอาการเมาหรือมีฤทธิ์ต่อประสาท ในขณะที่ กัญชา (Marijuana) ส่วนใหญ่มีสาร THC ประมาณร้อยละ ๕ – ๒๐ กัญชาที่คุณภาพสูงมีสาร THC สูงถึงร้อยละ ๒๕ – ๓๐ ทำให้กัญชามีฤทธิ์ต่อระบบประสาท ทำให้เกิดอาการเมา และถือเป็นสารเสพติด สาร THC ส่งผลต่อร่างกาย เกิดการเปลี่ยนแปลงประสาทสัมผัส การมองเห็น การได้กลิ่น และการได้ยิน

 

​อย่างไรก็ดี การศึกษาวิจัยทางการแพทย์พบว่า สาร THC อาจสามารถนำมาช่วยรักษาอาการและโรคต่าง ๆ เช่น ลดอาการข้างเคียงจากการทำเคมีบำบัด โรคปลอกหุ้มเส้นประสาทอักเสบ เพิ่มความอยากอาหารในผู้ป่วยมะเร็งและเอดส์ ลดอาการคลื่นไส้อาเจียน ลดอาการปวดแบบเรื้อรัง ช่วยในเรื่องระบบย่อยอาหาร ลดอาการบาดเจ็บที่กระดูกสันหลัง เป็นต้น ทั้งนี้ยังไม่มีงานวิจัยที่ยืนยันว่า สาร THC สามารถรักษาโรคมะเร็งได้อย่างแน่นอน

สำหรับสาร CBD สามารถนำมาช่วยรักษาอาการและโรคต่าง ๆ อาทิ อาการปวดกล้ามเนื้อ การเคลื่อนไหวช้า การเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อลำบาก โรคไขข้ออักเสบ โรคลมชัก ลมบ้าหมูโรคปลอกหุ้มเส้นประสาทอักเสบ โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง โรคพาร์กินสัน ลดการอักเสบ ลดอาการซึมเศร้า ลดอาการวิตกกังวล ลดอาการสมาธิสั้น ลดอาการคลื่นไส้อาเจียน และโรคลำไส้แปรปรวน เพราะกัญชงมีสาร THC ในปริมาณไม่มาก สารประกอบที่สกัดได้จากกัญชงจึงไม่ส่งผลกระทบต่อระบบประสาท ทั้งสาร CBD ที่สกัดได้จากกัญชง (Hemp-derived CBD) นี้ (นอกเหนือจากน้ำมันเมล็ดกัญชง- Hemp seed oil) จึงกลายเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่น้ำมัน อาหาร เครื่องดื่ม ฯลฯ ไปจนถึงเครื่องสำอาง และกำลังได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆจากหลายประเทศทั่วโลก

 

ประโยชน์สาร CBDในทางการแพทย์ สาร CBD ที่ผลิตได้จากช่อดอกและใบของกัญชง และเมื่อใช้ร่วมกับสาร THC ที่ได้จากช่อดอกของกัญชา ได้มีการนำไปใช้เป็นยารักษาโรคที่เกี่ยวกับการผิดปกติทางสมองหลายโรค การพัฒนาเป็นตัวยาและผลิตภัณฑ์มีหลายรูปแบบ ใช้ได้ในรูปแบบเป็นควัน สารระเหย สเปรย์และน้ำ และการสกัดเป็น CBD oil ใช้หยดใต้ลิ้นเป็นยารักษาโรคที่เกี่ยวกับการกระวนกระวาย การเคลื่อนไหวผิดปกติ การรับรู้ทางสมองที่ผิดปกติ การระงับความเจ็บปวด เป็นต้น

 

​ทางด้านประโยชน์ทางการแพทย์ องค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (FDA) ได้อนุมัติและรับรองให้ยาที่มีส่วนผสมหลักของ Cannabidiol (CBD) เป็นยารักษาโรคทางการค้าได้ โดยเป็นยาน้ำชื่อ Epidiolex ใช้ในการรักษาโรคชักเกร็งและโรคลมชักรุนแรง ที่ใช้ในเด็กได้อย่างปลอดภัย (ขวด 100 mL บรรจุ สาร CBD 100 mg/mL ราคา US$ 1,377.14) และยามารินอล (Marinol ) เป็นสารสังเคราะห์ของ THC ในรูปยาเม็ด ใช้แก้อาเจียน กระตุ้นความอยากอาหาร ยาซาติเวกซ์ (Sativex) เป็นสารสังเคราะห์ของ THC ใช้แบบสเปรย์พ่นเข้าปากและหยดใต้ลิ้น ใช้ลดการปวดประสาท รักษาอาการนอนไม่หลับ และอาการปวดเส้นประสาทอย่างรุนแรง

 

 

 

 

 

อีกทั้งความมหัศจรรย์ของ CBD ในส่วนผสมของ ยา อาหาร อาหารนวัตกรรม (Novel Food) – ที่จัดได้ว่าเป็น “อาหารวิเศษ” (Super food) อย่างดีเยี่ยม และผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ก็ส่งเสริมทำให้กัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ของโลกอันเป็นที่ต้องการของผู้คนทั่วไปอย่างรวดเร็วและนับวันจะขยายตัวออกไปอย่างไม่จำกัด!

 

 

 

 

เรียบเรียงและรวบรวมโดย

LINE ID :nvitoon

วิฑูร เนติวิวัฒน์

13 พฤศจิกายน 2563

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

This site is registered on wpml.org as a development site.