ความรู้เกี่ยวกับแสง และกัญชง

กัญชงมี 2 พันธุ์

1.พันธุ์ออโต้(Auto)พืชออโต้ไม่ขึ้นกับจำนวนแสงสว่างตามฤดูกาล จึงปลูกได้ตลอดทั้งปี

2.พันธุ์โฟโต้(Photo)ขึ้นกับจำนวนแสงสว่างตามฤดูกาล ต้องมีความรู้เรื่องแสงบ้าง

 

 • การปลูกกัญชงสายพันธุ์ photo period ให้ได้ต้นทุนต่ำ Cr.อ.ลอย

-ต้องปลูกนอกอาคาร และต้องดูจำนวนชั่วโมงในแต่ละวันตลอดปีในแต่ละละติจูด มันจะเริ่มออกดอกเมื่อแสงกลางวัน ลดลงเหลือ12:00 ถึง 11:45 ชั่วโมง

-กัญชงสายพันธ์ุ photo period จะออกดอกเมื่อแสงกลางวันน้อยกว่า 11.45-12.00 ชั่วโมง (สีเขียว)

-ต้องปลูกก่อน 3 เดือน(สีแดง)

-และเก็บเกี่ยวหลังออกดอกแล้(สีฟ้า)

คลิกตรงนี้เพื่อดูภาพ(สีเขียว สีแดง สีฟ้า)

 

เวลากลางวันตลอดปี Cr.คำนวณ โดยอาจารย์ลอย ชุนพงษ์ทอง(คลิกหรือดูภาพเต็มตรงนี้)

-กลางวันเท่ากับกลางคืนในทุกส่วนของโลก อยู่ที่ 21-22 เดือนมีนาคม และ 22-23 เดือนกันยายนของมลทุกปี นอกนั้นจะแตกต่างกันตามตำแหน่งเส้นรุ้งของประเทศของตน

 

อธิบายวิธีใช้ภาพอาจารย์ลอย (Cr.ภัทรชัย)

 

ขออธิบาย photo period
ภาษาไทย ก็คือพืช วันสั้น วันยาว นั่นเอง
วันสั้น ก็คือน้อยกว่า 12 ชม
วันยาวก็มากกว่า 12 ชม
โดยปกติ หนึ่งวันแบ่งเปน 24 ชม
กลางวัน 12 กลางคืน 12
พืชวันสั้นคือพืชที่ชอบแสงสั้นๆ คือน้อยกว่า 12 ชม
เมืองนอก ที่มีอากาศหนาวเย็น ในช่วงหน้าหนาว มีแสงแดด แต่ละวันไม่ถึง 12 ชม
พืชที่ขึ้นในแถบนั้นเราก็จะเรียกชนิดพืชนั้นว่าพืชวันสั้น เพราะชอบแสงน้อยๆ
ส่วนต้นไม้ในแถบเส้นศูนยสูตร แบบบ้านเรามีแดด มาก ก็เรียกพืชแบบนี้ว่า พืชวันยาว คือชอบแดด
ซึ่งเปนเรื่องของพืชประจำถิ่น การปรับตัว
การนำพืชวันสั้น มาปลูกในที่ วันยาวก็อาจจะได้ผลดีกว่า การปลูกในท้องถิ่นเดิมก็ได้
และพืชที่เคยเปนพืชวันสั้นมาก่อน พอมาปลูกในที่วันยาวก็อาจจะกลายเปนพืชวันยาวไปในที่สุด
แต่ว่า เท่าที่ทราบ ยังไม่เคยเห็นพืชวันยาว ชอบที่วันสั้นเลย
ดังนั้นการนำพืชวันสั้นมาปลูกในที่วันยาวขึงแนวโน้มได้ผลดียิ่ง

 • ส่วนการอ่าน กราฟ ให้ดูดังนี้
  แกน y มีหน่วยเป็น ชั่วโมง เริ่มตั่งแต่ 10 ชม 48 นาที ถึง 13 ชม 26นาที
  จะเห็นว่า มี 12 ชม อยู่ตรงกลาง
  ดังนั้น แกน y จึงบอกจำนวนชม ของวันใน แกน x
 • ยกตัวอย่างว่า เราอยู่ กทม เบอร 14 เส้นสีเขียว
  อยากรู้ว่า วันที่ 1 พค จะมีแสง กี่ชม
 • ก็ลากเส้นจาก 1 พค ไปชนเส้นเขียว
 • แล้วลากกลับไปยังแกน y
 • มาแตะแกน y ที่ประมาน 12 ชม 30 นาที กว่าๆ
  ก็แปลว่า ในวันที่ 1 พค ที่กทม จะเวลาที่มีแสง เท่า 12 ชมครึ่ง กว่าๆคับ
  แต่ถ้าเปนวันที่ 1 มค ที่กทม จะมีแสง แค่ 11.16 ชม เท่านั้น
  ที่กทม วันยาวสุด มีแสงประมาน 12.50 ชม ในวันที่ 25 มิย
  และจะมีแสงน้อยสุด วันที่ 1 มค คือประมาน 11.16 ชม
  หักลบกันแล้วต่างกัน ชมเศษๆ เท่านั้นเอง
  ดังนั้น photo period ในบ้านเราไม่น่ามีผลต่อไม้ประจำถิ่นมากนัก แต่ถ้าเอาพืชวันสั้นมาปลูก แล้วเราแกล้งคลุมผ้าหรือกางผ้าคลุมให้เหมือนกับวันสั้น แล้วเอา ผ้าออก ก็จะทำให้พืชเหล่านั้น ออกดอกออกผลได้นอกฤดูได้ และถ้าแม่นๆ อาจจะทำให้ออกดอกออกผล 2 ครั้งใน1 ปีได้ด้วยเช่นกัน

ภาพฤดูกาล Cr.วิฑูร

 • การวางแผนปลูกกัญชง Cr.วิฑูร

  พืชทั่วไป ทั้งล้มลุกและยืนต้น
  ตกอยู่ใน “ห้า”

 • วงจรของการออกดอก!-พืชวันสั้น (จากเดือน 6-12)
  -พืชวันยาว (จากเดือน 12 -6)
  -พืชวันสั้นต่อด้วยวันยาว (คาบเดือน 10-2)
  -พืชวันยาวต่อด้วยวันสั้น (คาบเดือน 4-8)
  -พืชออโต้

   

  พืชกัญชงจัดอยู่ในพืชวันสั้น!
  ทั้งนี้ต้องคำนึงปัจจัยอื่นๆด้วย
  อาจมีการผันแปรได้ ได้ไม่หนีกฎเกณฑ์ข้างต้น!ปลูกพืชโฟโต้เริ่มเดือนสิงหาคม
  เมื่อเข้าเดือน 11/12
  พืชที่มี critical day length ที่ 11:45
  ก็สามารถออกดอกได้
  เพียงดูแลพืชให้โตเต็มที่
  เก็บเกี่ยวได้!

 • ตัวอย่าง  ;เมล็ดพันธ์ุที่นำเข้ามาของวีโพรฯ
  พืช photo ออกดอกใช้เวลา 100-120 วัน
  พืช auto ออกดอกใช้เวลา 75-90 วัน
  หากปลูกสลับ ก็ให้นับถอยหลังถึงเวลาปลูก
  เว้นช่วงเก็บเกี่ยวและเตรียมการสักระยะตามสะดวก

  ส่วนความร้อนในฤดูร้อนต้องดูอุณหภูมิท้องถิ่นประกอบ
  สายพันธุ์ที่นำเข้าทนอุณหภูมิได้สูงกว่า 90 องศาเอฟ (32 องศาเซลเซียส)
  และความชื้นสัมพัทธ์ได้มากกว่า 65%

  อยากให้ทดลองดูสภาพต่างๆในฤดูกาลเก็บเกี่ยวแรก

 

Cr. คุณภัทรชัย

 • หาก ปลูกภายใต้แสง อาทิตย ก็ไม่ต้องคุยเรื่อง แสง เพราะ ดวงอาทิตย์ ให้ full spectrum และ wave length อื่นด้วย รวมทั้ง uv ir gramma และอื่นๆด้วยการ scrern เอา wave lenght อื่นๆ ออกจาก แสงอาทิตย์ แม้จะเป็นไปได้ยาก

 • เราได้ full spectrum อยู่แล้ว พืชเองก็ดูเหมือนว่าจะชอบ full spectrum เสียด้วย ไม่เหมือนประเทศนอก ที่เค้าไม่มี full spectrum จึงมีงานออกมาเพื่อคัดเลือกspectrum ที่พืชต้องการ เพื่อความประหยัด พลังงานไฟฟ้านั่นเอง

 • ดังนั้นเรื่องบางอย่าง เราแต่รู้ แต่ไม่ต้องสนใจบ้างก็ได้ไม่ใช่ว่าจะต้องรู้ทุกเรื่อง หรือใช้ทุกอย่างที่ฝรั่งมันเอาออกมาให้อ่านแล้วไปปรับตามฝรั่งเสียหมด เราก็รู้กันว่า พืชเขียวที่ปลูกกันอยู่ชอบ สภาพภูมิ ปท ภูมิ อากาศที่มีอยู่ในปท เปนทุนอยู่แล้ว ไปดูเรื่องปุ๋ย เรืองแมลงกันเลยดีกว่าครับ

This site is registered on wpml.org as a development site.